อังกฤษ-EU ได้ข้อตกลงเบร็กซิตใหม่ นา
ผู้นำสหราชอาณาจักรกับผู้นำชาติสมาชิกสหภาพยุโรป บรรลุข้อตกลงเบร็กซิตฉบับใหม่แล้ว ซึ่งน
ชื่นชม ตำรวจทางหลวงโคราช เก็บขยะเกา
แห่ชื่นชม ตำรวจทางหลวงโคราช ชวนกันเก็บขยะ เกาะกลางถนนมิตรภาพ เพื่อให้เกิดความสะอาดเป็
บอร์ด ปตท. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาซ
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด