จี้ทบทวนตั้งเลขาธิการคุรุสภา-สกสค.
นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ตนได้ยื่นอุทธรณ
ดัน 47 วิทยาลัยเกษตรฯ ผลิต “ชลกร”
จากการประชุมผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ที่ จ.เชียงราย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึก