Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
ITA
ITA
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP) เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป (ถาม-ตอบ)
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติชม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
อบต.วังมะปรางเหนือ 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067835535405
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (19 เม.ย. 2567)  
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (19 เม.ย. 2567)  
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ.2567 (19 เม.ย. 2567)  
แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ (Dos & Don’t) ประจำปีงบประมาณ พ... (19 เม.ย. 2567)
คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (19 เม.ย. 2567)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 (19 เม.ย. 2567)
ข้อมูลสถิติการให้บริการ (18 เม.ย. 2567)
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (03 เม.ย. 2567)
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (03 เม.ย. 2567)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (01 เม.ย. 2567)
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (31 มี.ค. 2567)
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (13 มี.ค. 2567)
ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน (11 มี.ค. 2567)
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (05 มี.ค. 2567)
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy พ.ศ.2567 (31 ม.ค. 2567)
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (29 ม.ค. 2567)
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (17 ม.ค. 2567)
คู่มือการปฎิบัติงานด้านการละเมิดของเจ้าหน้าที่ (15 ม.ค. 2567)
คู่มือการปฎิบัติงานการวินัย (15 ม.ค. 2567)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (10 ม.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม
 

บรรยากาศกิจกรรมงาน "MOI W... (20 มี.ค. 2567)  

จัดกิจกรรม "MOI Waste Ban... (13 มี.ค. 2567)  

โครงการรณรงค์ป้องกันเเละเ... (11 มี.ค. 2567)  

โครงการส่งสริมคุณธรรม จริ... (04 มี.ค. 2567)

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร... (04 มี.ค. 2567)

อัคคีภัย (16 ก.พ. 2567)

สุขสันต์วันตรุษจีน (10 ก.พ. 2567)

นายนิยม คงชูศรี รองนายก... (08 ก.พ. 2567)

ร่วมลงพื้นที่ตำบลวังมะปรา... (07 ก.พ. 2567)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับ... (06 ก.พ. 2567)

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรั... (06 ก.พ. 2567)

นายมงคล หนูประสิทธิ์ น... (29 ม.ค. 2567)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... (25 ม.ค. 2567)

นายมงคล หนูประสิทธิ์ นายก... (25 ม.ค. 2567)

นายมงคล หนูประสิทธิ์ นายก... (25 ม.ค. 2567)

นายมงคล หนูประสิทธิ์ นายก... (23 ม.ค. 2567)

กีฬาผู้สูงอายุ ณ สนามกีฬา... (21 ม.ค. 2567)

กีฬาผู้สูงอายุ ณ สนามกีฬา... (20 ม.ค. 2567)

๑๘ มกราคม วันกองทัพไทย (18 ม.ค. 2567)

การยื่นเเบบเเละชำระเงินค่... (16 ม.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวประกวดราคา
ประกาศแผนการจัดซืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(เพิ่มเติม) (25 มี.ค. 2567)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ สายแยกทางหลวงหมายเลข4(ช่องหาร)... (13 พ.ย. 2566)  
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2567 (01 ต.ค. 2566)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (30 มี.ค. 2566)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (09 มี.ค. 2566)
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (09 มี.ค. 2566)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-023 แยกทางหลวงหมายเลข4 (... (14 ธ.ค. 2565)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-026 แยกทางหลวงหมายเ... (24 พ.ย. 2565)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88-0... (17 พ.ย. 2565)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-026 แยกทางหลวงหมายเลข 4278... (09 พ.ย. 2565)
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น... (31 ต.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ต.ว... (24 ก.พ. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะที่ ๔ หมู่ที่ ๔ ต.ว... (23 ก.พ. 2565)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ.88-016 ม.3 (23 ธ.ค. 2564)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ต... (09 พ.ย. 2564)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 (17 พ.ค. 2564)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-029 (17 พ.ค. 2564)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ.88-029 แยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.... (23 เม.ย. 2564)
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา... (22 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็... (22 เม.ย. 2564)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


Q&A