Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA 2566
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
ITA 2566
ITA ปี พ.ศ. 2566
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP) เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป (ถาม-ตอบ)
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติชม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนFacebook อบต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067835535405
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศระเบียบสภาอบต.วังมะปรางเหนือว่าด้วยการดพเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ... (15 ส.ค. 2566)  
เอกสารรายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ฐานข้อมูลผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (29 มิ.ย. 2566)  
ระบบบริการที่ยืนยันตัวตันด้วยแอพพลอเคชัน ThaiD (19 มิ.ย. 2566)  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (30 พ.ค. 2566)
รายงานผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพ... (24 พ.ค. 2566)
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.วังมะปรางเหนือ (10 พ.ค. 2566)
ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหน... (20 เม.ย. 2566)
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ (30 มี.ค. 2566)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยว... (22 มี.ค. 2566)
แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (22 มี.ค. 2566)
คณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม (22 มี.ค. 2566)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566 (21 มี.ค. 2566)
ร่วมกัน...ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (15 มี.ค. 2566)
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy (10 มี.ค. 2566)
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (08 มี.ค. 2566)
สรุปแบบประเมินแบบประเมินความพึงพอใจ การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (08 มี.ค. 2566)
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ ประ... (07 มี.ค. 2566)
หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (07 มี.ค. 2566)
ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน และประกาศนโยบายการบริ... (02 มี.ค. 2566)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน (27 ก.พ. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม
 

จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม... (08 ก.ย. 2566)  

วางพวงหรีดและมอบเงินฌาปนก... (08 ก.ย. 2566)  

ต้อนรับ โรงเรียนผู้สูงอาย... (04 ก.ย. 2566)  

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภ... (04 ก.ย. 2566)

ร่วมวางพวงหรีด งานฌาปณกิจ... (01 ก.ย. 2566)

ไข้เลือดออก อันตรายหน้าฝน... (30 ส.ค. 2566)

รู้จักไหม โรคไข้มาลาเรีย ... (30 ส.ค. 2566)

ประธานในพิธีปิดโครงการเยา... (29 ส.ค. 2566)

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ควบคุม... (25 ส.ค. 2566)

ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโค... (25 ส.ค. 2566)

เปิดประชุมสภาองค์การบริหา... (25 ส.ค. 2566)

ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโ... (25 ส.ค. 2566)

เปิดโครงการฝึกอาชีพ #การท... (25 ส.ค. 2566)

ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร ... (25 ส.ค. 2566)

นายมงคล หนูประสิทธิ์ นายก... (22 ส.ค. 2566)

นายมงคล หนูประสิทธิ์ นายก... (22 ส.ค. 2566)

กปภ.ข.5 และ กปภ.สาขาห้วยย... (16 ส.ค. 2566)

เปิดประชุมสภาองค์การบริหา... (15 ส.ค. 2566)

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์... (12 ส.ค. 2566)

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจ... (09 ส.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (30 มี.ค. 2566)  
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (09 มี.ค. 2566)  
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (09 มี.ค. 2566)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-023 แยกทางหลวงหมายเลข4 (... (14 ธ.ค. 2565)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-026 แยกทางหลวงหมายเ... (24 พ.ย. 2565)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88-0... (17 พ.ย. 2565)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-026 แยกทางหลวงหมายเลข 4278... (09 พ.ย. 2565)
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น... (31 ต.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ต.ว... (24 ก.พ. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะที่ ๔ หมู่ที่ ๔ ต.ว... (23 ก.พ. 2565)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ.88-016 ม.3 (23 ธ.ค. 2564)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ต... (09 พ.ย. 2564)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 (17 พ.ค. 2564)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-029 (17 พ.ค. 2564)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ.88-029 แยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.... (23 เม.ย. 2564)
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา... (22 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็... (22 เม.ย. 2564)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมปอง หมู่ที่ 7(ระยะ... (08 ก.พ. 2564)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (09 พ.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุุงถนนหินคลุก สาย ตง.ถ88-032 แยกทางหลวงท้องถิ่... (09 พ.ย. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


Q&A