Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง ขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี... (16 ก.พ. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง กำหนดการรับชำระภาษี 2561 (25 ม.ค. 2561)  
อบต.วังมะปราเงหนือ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปรระจำปี 2561 วันเสาร์ ที่ 1... (27 ธ.ค. 2560)  
อบต.วังมะปรางเหนือ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน จาก 075 262230 เป็น... (25 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในการช่... (03 พ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง ขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปร... (11 ต.ค. 2560)
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (11 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ... (04 ต.ค. 2560)
รับรางวัลเกียรติยศ....บนเส้นทางชีวิต "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน BEST PRACTICE AWAR... (04 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง ขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี... (18 ก.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ... (28 เม.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาอ... (15 มี.ค. 2560)
ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ (27 ก.พ. 2560)
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (27 ก.พ. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาอ... (01 ก.พ. 2560)
การชำระภาษีประจำปี 2560 (25 ม.ค. 2560)
รายงานข้อคิดเห็นชาวบ้านจากกิจกรรมสร้างฝายทอนแจ้ หมู่ที่ 10 (09 ม.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาอ... (20 ธ.ค. 2559)
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (08 พ.ย. 2559)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (08 พ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการจัดเวทีประชาคม แผน... (01 ก.พ. 2561)  

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ "ทำ... (27 พ.ย. 2560)  

รับรางวัลเกียรติยศ....บนเ... (04 ต.ค. 2560)  

โครงการรณรงค์และส่งเสริมใ... (31 มี.ค. 2560)

โครงการบริหารจัดการทรัพยก... (13 มี.ค. 2560)

โครงการออกกำลังกายวันละน... (01 มี.ค. 2560)

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ... (20 ม.ค. 2560)

กิจกรรมทำบุญตักบาตรบำเพ็ญ... (02 ธ.ค. 2559)

โครงการผลิตพืชผักปลอดภัยส... (07 พ.ย. 2559)

พิธีลงนามถวายความอาลัย พร... (25 ต.ค. 2559)

พิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพช... (30 ส.ค. 2559)

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาท... (30 ส.ค. 2559)

สร้างฝายน้ำล้น ม.1 บ้านต้... (19 เม.ย. 2559)

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ป... (19 เม.ย. 2559)

โครงการอบรมป้องกันเยาวชนไ... (19 เม.ย. 2559)

โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ... (19 เม.ย. 2559)

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่... (02 มี.ค. 2559)

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่... (02 มี.ค. 2559)

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่... (02 มี.ค. 2559)

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่... (02 มี.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางลูกรัง/หินผุ สายแยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ๘๘ - ๐๐๗ (บา... (11 มิ.ย. 2561)  
ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 (13 มี.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.6 (13 มี.ค. 2561)  
ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 10 (12 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.10 (12 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.10 (12 มี.ค. 2561)
ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 (09 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.3 (09 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ระบบประปาหมู่บ้านทอนแจ้ หมู่ที... (10 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 มิลลิเ... (28 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางจ้างจัดสถานที่เพื่อประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ (20 ต.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ แยกทางหลวงหมายเลข 4278 (ค... (18 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ (18 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ (07 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางลูกรัง/หินผุ สายต่อเขต อบต.กะลาเส(พรุ... (04 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบูรณะแหล่งน้ำสระเก็บน้ำห้วยสะพานดิน หมู่ที่ 9 ตำบลวังมะปรา... (03 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงคันสระน้ำล้นผ่านสระน้ำห้วยสะพานดิน (03 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 4 (26 มิ.ย. 2560)
ประกาศจ้างก่อสร้างด้วยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ (16 มิ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการงานต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ (07 มิ.ย. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-7527-0920 โทรสาร : 0-7527-0920 ต่อ 16 อีเมล์ : 
admin@wangmaprangnuar.go.th

www.wangmaprangnuar.go.th