Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA 2564
คู่มือการให้บริการประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
ITA 2564
ITA ปี พ.ศ. 2564
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP) เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป (ถาม-ตอบ)
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติชม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100005744437990
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
NO GIFT POLICY "งดรับ งดให้" ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ หรือเท... (19 ม.ค. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกั... (12 ม.ค. 2565)  
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันปรชุมส... (11 ม.ค. 2565)  
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมั... (11 ม.ค. 2565)
ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 (11 ม.ค. 2565)
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ กำหนดสมัยประชุม (04 ม.ค. 2565)
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง เรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยแ... (30 ธ.ค. 2564)
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองช่าง อบต.วับงมะปรางเหนือ (17 ธ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้... (29 พ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง (19 พ.ย. 2564)
ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2565 (01 พ.ย. 2564)
ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (21 ต.ค. 2564)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (18 ต.ค. 2564)
ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ (06 ต.ค. 2564)
ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ (06 ต.ค. 2564)
ส.ถ.1/1 ผ.ถ.1/1 (06 ต.ค. 2564)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16 ก.ย. 2564)
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี... (13 ส.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันกา... (09 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล ้าทางสาธารณะ หร... (09 ส.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

(21 ม.ค. 2565)  

NO GIFT POLICY "งดรับ ง... (19 ม.ค. 2565)  

ประชุมสภา อบต.วังมะปรางเห... (17 ม.ค. 2565)  

ประชุมสภา อบต.วังมะปรางเห... (13 ม.ค. 2565)

เยี่ยมผู้สัมผัสเสี่ยงกักต... (17 ธ.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายและภ... (13 ธ.ค. 2564)

(10 พ.ย. 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม... (01 ต.ค. 2564)

ประชุมสภา อบต.วังมะปรางเห... (19 ส.ค. 2564)

อบต.วังมะปรางเหนือพ่นฉีดย... (03 ส.ค. 2564)

โรคระบาดโควิด - 19 พื้นท... (03 ส.ค. 2564)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพ... (12 ก.ค. 2564)

ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด... (21 มิ.ย. 2564)

ประชุมสภา อบต.วังมะปรางเห... (14 มิ.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินแล... (09 มิ.ย. 2564)

การเตรียมตัวสู่การเป็นผู้... (17 พ.ค. 2564)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (13 พ.ค. 2564)

สวมหน้ากาก พกเจลแอลกอฮอล์... (30 เม.ย. 2564)

ป้องกันและควบคุมการแพร่ระ... (30 เม.ย. 2564)

รณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัต... (19 เม.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-029 (17 พ.ค. 2564)  
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ.88-029 แยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.... (23 เม.ย. 2564)  
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา... (22 เม.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็... (22 เม.ย. 2564)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุุงถนนหินคลุก สาย ตง.ถ88-032 แยกทางหลวงท้องถิ่... (09 พ.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่่น (09 พ.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายต้นปรง-ทอนแจ้(โรงรม) หมู่ที่ 9 (03 พ.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (19 ต.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ สายควนหินเพิง - บางกุ้ง... (19 ต.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ สายควนหินเพิง - บางกุ้ง หมู่ท... (19 ต.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ สายบ้านนายสมโภชน์ แสนสม... (19 ต.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ สายบ้านนายสมโภชน์ แสนสมศรี ม.... (19 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ... (08 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน... (31 ส.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) (25 มิ.ย. 2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (02 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 ... (26 พ.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (08 เม.ย. 2563)
ประกาศราคาจ้่างก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ที่ตั้งข้างถนนส... (27 มี.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (26 มี.ค. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-7527-0920 โทรสาร : 0-7527-0920 ต่อ 16 อีเมล์ : 
 admin@wangmaprangnuar.go.th

www.wangmaprangnuar.go.th


Q&A


replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表