Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2563 (24 ม.ค. 2563)  
สถานการณ์ไฟป่าปี 2563 (16 ม.ค. 2563)  
การกำหนดชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 (03 ม.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (02 ม.ค. 2563)
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ช่วงเท... (26 ธ.ค. 2562)
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ช่วงเท... (26 ธ.ค. 2562)
การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (26 ธ.ค. 2562)
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2562 (16 ธ.ค. 2562)
แผนดำเนินงาน 2563 (09 ต.ค. 2562)
กอปรกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้ออกประกาศฉบับที่ (/) ลงวันที่ สิง... (28 ส.ค. 2562)
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา (09 ส.ค. 2562)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562) (05 ส.ค. 2562)
อปพร.ปฏิบัติหน้าหน้าที่อำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ชาวบ้าน (05 ส.ค. 2562)
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักฯ ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. 62 ถึง 6 ส.ค.62 (05 ส.ค. 2562)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประ... (01 ส.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริห... (18 ก.ค. 2562)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (08 ก.ค. 2562)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ... (08 ก.ค. 2562)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบ... (08 ก.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริห... (08 ก.ค. 2562)
Responsive image

อปพร.ปฏิบัติหน้าหน้าที่อำ... (16 ม.ค. 2563)  

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งช... (13 ม.ค. 2563)  

อปพร.อบต.วังมะปรางเหนือ ป... (02 ม.ค. 2563)  

นายธนง จันแดง ผู้อำนวยกา... (27 ธ.ค. 2562)

ประธานศูนย์ อปพร.อบต.วังม... (26 ธ.ค. 2562)

ประชาสัมพันธ์การบรับเงินเ... (26 ธ.ค. 2562)

โครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อ... (26 ธ.ค. 2562)

กองช่าง อบต.วังมะปรางเหนื... (25 ธ.ค. 2562)

ประชุมสภา อบต.วังมะปรางเห... (25 ธ.ค. 2562)

ร่วมพิธีพระราชทานพระบรมแา... (13 ธ.ค. 2562)

กิจกรรม 5 ธันวา วันพ่อแห่... (09 ธ.ค. 2562)

กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้าน... (09 ธ.ค. 2562)

นายมงคล หนูประสิทธิ์ รองน... (31 ต.ค. 2562)

กองช่างลงพื้นที่ ปรับปรุง... (31 ต.ค. 2562)

นายอาคม คงสุวรรณ รองนายก ... (30 ต.ค. 2562)

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จ... (19 ก.ย. 2562)

โครงการไห้ด้วยใจกลุ่มศรีต... (12 ก.ย. 2562)

สถาปณาโรงเรียนผู้สูงอายุต... (02 ก.ย. 2562)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธ... (29 ส.ค. 2562)

ประชุมสภา อบต.วังมะปรางเห... (23 ส.ค. 2562)
Responsive image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านวังทอง (26 เม.ย. 2562)  
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกล... (26 เม.ย. 2562)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านวังทอง (23 เม.ย. 2562)  
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ท... (18 เม.ย. 2562)
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ... (06 มี.ค. 2562)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลและการก่อสร้างบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง (28 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน จำนวน 6 สายทาง (02 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แ... (06 พ.ย. 2561)
ประกาศแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (12 ต.ค. 2561)
ประกาศราคากลางปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำประระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.3 (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หม่... (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (13 มิ.ย. 2561)
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางลูกรัง/หินผุ สายแยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ๘๘ - ๐๐๗ (บา... (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 (13 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.6 (13 มี.ค. 2561)
ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 10 (12 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.10 (12 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.10 (12 มี.ค. 2561)
ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 (09 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.3 (09 มี.ค. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-7527-0920 โทรสาร : 0-7527-0920 ต่อ 16 อีเมล์ : 
 admin@wangmaprangnuar.go.th

www.wangmaprangnuar.go.th