Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
ITA
ITA
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP) เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป (ถาม-ตอบ)
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติชม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
อบต.วังมะปรางเหนือ 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067835535405
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

16 ก.พ. 2567
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ อัคคีภัย

10 ก.พ. 2567
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ สุขสันต์วันตรุษจีน

08 ก.พ. 2567
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ นายนิยม คงชูศรี รองนายก อบต. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการมาตรการรักษาความปลอดภัยโรงเรียน ณ ห้องประชุมอำเภอวังวิเศษ ชั้น 2

07 ก.พ. 2567
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ร่วมลงพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือ เพื่อรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และดำเนินการ RE - X - RAY ถังขยะเปียกลดโลกร้อนที่ได้ดำเนินการแล้ว ในพื้นที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7

06 ก.พ. 2567
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

06 ก.พ. 2567
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

29 ม.ค. 2567
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ นายมงคล หนูประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ

25 ม.ค. 2567
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ นายมงคล หนูประสิทธิ์ นายก อบต.วังมะปรางเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงหรีด นางเกษร สุขศรีคง ณ วัดราษฎร์รังสรรค์

25 ม.ค. 2567
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ นายมงคล หนูประสิทธิ์ นายก อบต. พร้อมด้วย นายนิยม คงชูศรี ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนต.วังมะปรางเหนือและ นายเศกวิชัย สุขเสน เลขาฯ นายก อบต. มอบเงินฌาปนกิจศพให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ นายเวง ณะบุญแก้ว

25 ม.ค. 2567
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ ออกสำรวจป้ายเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 22 ม.ค. - 26 ม.ค. 2567