Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 ม.ค. 2563 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2563
16 ม.ค. 2563 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ สถานการณ์ไฟป่าปี 2563
03 ม.ค. 2563 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ การกำหนดชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563
02 ม.ค. 2563 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประชาสัมพันธ์เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
26 ธ.ค. 2562 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
26 ธ.ค. 2562 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
26 ธ.ค. 2562 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
16 ธ.ค. 2562 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2562
09 ต.ค. 2562 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ แผนดำเนินงาน 2563
28 ส.ค. 2562 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ กอปรกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้ออกประกาศฉบับที่ (/) ลงวันที่ สิงหาคม

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-7527-0920 โทรสาร : 0-7527-0920 ต่อ 16 อีเมล์ : 
 admin@wangmaprangnuar.go.th

www.wangmaprangnuar.go.th