Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 ส.ค. 2562 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ กอปรกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้ออกประกาศฉบับที่ (/) ลงวันที่ สิงหาคม
09 ส.ค. 2562 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
05 ส.ค. 2562 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักฯ ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. 62 ถึง 6 ส.ค.62
05 ส.ค. 2562 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ อปพร.ปฏิบัติหน้าหน้าที่อำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ชาวบ้าน
05 ส.ค. 2562 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562)
01 ส.ค. 2562 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านวังวิเศษ หมู่ที่ 7 ชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น.
18 ก.ค. 2562 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562
08 ก.ค. 2562 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562
08 ก.ค. 2562 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบัญญัติการสาธารณสุข
08 ก.ค. 2562 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-7527-0920 โทรสาร : 0-7527-0920 ต่อ 16 อีเมล์ : 
 admin@wangmaprangnuar.go.th

www.wangmaprangnuar.go.th