Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
- ถนนลาดยาง 
- ถนนลูกรัง
- ถนนลูกรัง/คอนกรีต
- ถนนลูกรัง/ลาดยาง
จำนวน 7 สาย
จำนวน 38 สาย
จำนวน 4 สาย
จำนวน 1 สาย
การโทรคมนาคม
- ไปรษณีย์
- ชุมสายโทรศัพท์ 
- โทรศัพท์สาธารณะ 
จำนวน - แห่ง
จำนวน - แห่ง
จำนวน 13 แห่ง
การไฟฟ้า
        ประชาชนในท้องถิ่นมีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 10 หมู่บ้าน     จำนวนรวม 1,571 ครัวเรือน

ระบบประปาหมู่บ้าน
       มีระบบประปาหมู่บ้าน ให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น จำนวนรวม 215 ครัวเรือน ประกอบด้วย พื้นที่หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ และพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลวังมะปราง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-7527-0920 โทรสาร : 0-7527-0920 ต่อ 16 อีเมล์ : 
 admin@wangmaprangnuar.go.th

www.wangmaprangnuar.go.th