Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
ITA
ITA
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP) เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป (ถาม-ตอบ)
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติชม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
อบต.วังมะปรางเหนือ 


enlightenedenlightened Q & Aenlightenedenlightened
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประกวดราคา
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 มิ.ย. 2567
ถึง
12 ก.ค. 2567
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านวังวิเศษ ม.7
25 มี.ค. 2567
ถึง
30 เม.ย. 2567
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกาศแผนการจัดซืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(เพิ่มเติม)
13 พ.ย. 2566
ถึง
17 พ.ย. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ สายแยกทางหลวงหมายเลข4(ช่องหาร)-ทุ่งควาย ม.3
01 ต.ค. 2566
ถึง
31 มี.ค. 2567
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2567
30 มี.ค. 2566
ถึง
30 มี.ค. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
09 มี.ค. 2566
ถึง
09 มี.ค. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
09 มี.ค. 2566
ถึง
09 มี.ค. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
14 ธ.ค. 2565
ถึง
21 ธ.ค. 2565
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-023 แยกทางหลวงหมายเลข4 (ควนหินเพิง)-ควนตอยา หมู่ที่ 6 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
24 พ.ย. 2565
ถึง
02 ธ.ค. 2565
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกาศราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-026 แยกทางหลวงหมายเลข4278(ควนนกหิน)-ทอนแจ้ ม.10
17 พ.ย. 2565
ถึง
02 ธ.ค. 2565
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกาศราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88-006 สายแยกทางหลวงหมายเลข4278(อ่าวกลาง)-ต่อเขตอบต.อ่าวตง(บางคราม) ม.10
Responsive image