Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 เม.ย. 2562
ถึง
26 เม.ย. 2562
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาาง หมู่ที่ 8
26 เม.ย. 2562
ถึง
07 พ.ค. 2562
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านวังทอง
23 เม.ย. 2562
ถึง
01 พ.ค. 2562
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านวังทอง
18 เม.ย. 2562
ถึง
25 เม.ย. 2562
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8
06 มี.ค. 2562
ถึง
06 มี.ค. 2562
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 มิลลิเมตร
28 ก.พ. 2562
ถึง
06 มี.ค. 2562
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกาศราคากลางจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลและการก่อสร้างบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง
02 ม.ค. 2562
ถึง
20 ก.พ. 2562
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกาศราคากลางจ้างออกแบบก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน จำนวน 6 สายทาง
06 พ.ย. 2561
ถึง
06 พ.ย. 2561
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1
12 ต.ค. 2561
ถึง
12 ต.ค. 2562
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกาศแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
22 มิ.ย. 2561
ถึง
22 มิ.ย. 2561
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประกาศราคากลางปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำประระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.3

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-7527-0920 โทรสาร : 0-7527-0920 ต่อ 16 อีเมล์ : 
 admin@wangmaprangnuar.go.th

www.wangmaprangnuar.go.th