Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA 2566
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
ITA 2566
ITA ปี พ.ศ. 2566
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP) เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป (ถาม-ตอบ)
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติชม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนFacebook อบต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067835535405
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

24 พ.ค. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

23 พ.ค. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี เเละการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์

23 พ.ค. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โค้งสุดท้าย หรือ Big Day “14 พฤษภา รวมพลังชาววังวิเศษ ร่วมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่างสุจริตโปร่งใส”

07 เม.ย. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

22 มี.ค. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ กิจกรรม เสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

22 มี.ค. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำขนมไทยของโรงเรียนผู้สูงอายุวังวิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ

22 มี.ค. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ รายงานผลการดำเนินงานโครงการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

22 มี.ค. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ วัน อปพร. 22 มีนาคม 2566 ศูนย์อำนวยการป้องกันฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ

27 ก.พ. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ กิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

27 ก.พ. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ QR Code ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-7527-0920 โทรสาร : 0-7527-0920 ต่อ 16 อีเมล์ : 
 admin@wangmaprangnuar.go.th

www.wangmaprangnuar.go.th