Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA
คู่มือการให้บริการประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

21 ก.ย. 2563
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ กิจกรรมดำเนินการปฏิบัติการเเยกก่อนทิ้ง

20 ก.ย. 2563
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

28 ส.ค. 2563
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

19 ส.ค. 2563
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ โปรดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

14 ส.ค. 2563
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประชุมสภา อบต.วังมะปรางเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

06 ส.ค. 2563
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ กองช่างลงพื้นที่ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนัก ลมพัดแรง

03 ส.ค. 2563
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ นายธนง จันแดง นายก อบต. มอบหมายนายอาคม คงสุวรรณ สำรวจพื้นที่บ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฝนตกหนัก ลมพัดแรง

24 ก.ค. 2563
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ พิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 1 โรงเรียนผู้สูงอายุวังวิเศษ (องค์กรสาธารณประโยชน์) วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

21 ก.ค. 2563
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ การประเมินผลการดำเนินงานอำเภอTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศปี2563 21 กรกฎาคม2563

24 มิ.ย. 2563
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ กองช่าง อบต.วังมะปรางเหนือ ลงปฏิบัติหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ โรงเรียนบ้านช่องหาร

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-7527-0920 โทรสาร : 0-7527-0920 ต่อ 16 อีเมล์ : 
 admin@wangmaprangnuar.go.th

www.wangmaprangnuar.go.th