Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA 2564
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
ITA 2564
ITA ปี พ.ศ. 2564
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP) เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป (ถาม-ตอบ)
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติชม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100005744437990
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

23 ม.ค. 2566
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ สัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนพเก็บน้ำ ประจำปี 2566

15 ธ.ค. 2565
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

15 ธ.ค. 2565
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ พิธีต้อนรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565

24 พ.ย. 2565
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566

16 พ.ย. 2565
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย

07 พ.ย. 2565
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ทอดกฐินสำนักสงฆ์บ้านเขาดิน

20 ต.ค. 2565
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานปะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

27 ก.ย. 2565
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหว

07 ก.ย. 2565
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ โครงการฝึกอบรมการทำขนมไทยของโรงเรียนผู้สูงอายุวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

16 ส.ค. 2565
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-7527-0920 โทรสาร : 0-7527-0920 ต่อ 16 อีเมล์ : 
 admin@wangmaprangnuar.go.th

www.wangmaprangnuar.go.th