Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA
คู่มือการให้บริการประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

24 มิ.ย. 2563
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ กองช่าง อบต.วังมะปรางเหนือ ลงปฏิบัติหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ โรงเรียนบ้านช่องหาร

15 มิ.ย. 2563
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประชุมสภา อบต.วังมะปรางเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

08 มิ.ย. 2563
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประชุมสภา อบต.วังมะปรางเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

29 เม.ย. 2563
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ อบต.วังมะปรางเหนือ ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือและเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายให้แก่ อสม.ทุกหมู่บ้าน

29 เม.ย. 2563
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ อบต.วังมะปรางเหนือ ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือและเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายให้แก่ อสม.ทุกหมู่บ้าน

20 มี.ค. 2563
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ โครงการเสริมสร้างการสวมหมวกนิรภัย สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดภัย ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

13 มี.ค. 2563
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” ประจำปีงบประมาณ 2563

04 มี.ค. 2563
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประชุมสร้างความเข้าใจ "ขับเคลื่อนตำบลขับขี่ปลอดภัย" พื้นที่อำเภอวังวิเศษ จ.ตรัง

20 ก.พ. 2563
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ "มหกรรมกีฬาสัมพันธ์ อำเภอสิเกา-อำเภอวังวิเศษ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17"

05 ก.พ. 2563
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ อปพร.อบต.วังมะปรางเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ให้ความสะดวกด้านการจราจร ในพื้นที่

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-7527-0920 โทรสาร : 0-7527-0920 ต่อ 16 อีเมล์ : 
 admin@wangmaprangnuar.go.th

www.wangmaprangnuar.go.th