Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

16 ม.ค. 2563
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ อปพร.ปฏิบัติหน้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและด้านต่างๆ งานวันครู โรงเรียนบ้านต้นปรง

13 ม.ค. 2563
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

02 ม.ค. 2563
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ อปพร.อบต.วังมะปรางเหนือ ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังช่วง 7 วันอัตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

27 ธ.ค. 2562
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ นายธนง จันแดง ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ ร่วมพิธีเปิดรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562

26 ธ.ค. 2562
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ โครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ วันสงกรานต์ 2562

26 ธ.ค. 2562
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประชาสัมพันธ์การบรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

26 ธ.ค. 2562
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประธานศูนย์ อปพร.อบต.วังมะปรางเหนือ ประชุมเตรียมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

25 ธ.ค. 2562
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประชุมสภา อบต.วังมะปรางเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

25 ธ.ค. 2562
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ กองช่าง อบต.วังมะปรางเหนือ ออกปรับปรุง/ซ่อมแซม/ไฟฟ้าสาธารณะ ช่วงเทศกาลปีใหม่

13 ธ.ค. 2562
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ร่วมพิธีพระราชทานพระบรมแายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าน พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-7527-0920 โทรสาร : 0-7527-0920 ต่อ 16 อีเมล์ : 
 admin@wangmaprangnuar.go.th

www.wangmaprangnuar.go.th