Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

19 ก.ย. 2562
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

12 ก.ย. 2562
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ โครงการไห้ด้วยใจกลุ่มศรีตรังฯ ร่วมกับสวท.ตรัง เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง นางเปื่อม เครือคราม ม.7. ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

02 ก.ย. 2562
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ สถาปณาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัตดรัง

29 ส.ค. 2562
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปี 2562

23 ส.ค. 2562
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ นายก อบต.วังมะปรางเหนือ ประชุม อสม. ตำบลวังมะปรางเหนือ

23 ส.ค. 2562
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประชุมสภา อบต.วังมะปรางเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วาระที่ 2 วาระที่ 3

16 ส.ค. 2562
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ ประชุมสภา อบต.วังมะปรางเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

05 ส.ค. 2562
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ อปพร.ปฏิบัติหน้าหน้าที่อำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ชาวบ้าน

02 ส.ค. 2562
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ โรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

02 ส.ค. 2562
ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ กองช่าง อบต.วังมะปรางเหนือ ปรับปรุง/ซ่อมแซ่ม ระบบประปา อบต. หมู่ที่ 7

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-7527-0920 โทรสาร : 0-7527-0920 ต่อ 16 อีเมล์ : 
 admin@wangmaprangnuar.go.th

www.wangmaprangnuar.go.th