Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
ITA
ITA
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มาตราการภายในเพือป้องกันการทุจริต
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP) เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป (ถาม-ตอบ)
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติชม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
อบต.วังมะปรางเหนือ 


enlightenedenlightened Q & Aenlightenedenlightened
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
 
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โค้งสุดท้าย หรือ Big Day “14 พฤษภา รวมพลังชาววังวิเศษ ร่วมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่างสุจริตโปร่งใส”
Responsive image
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โค้งสุดท้าย หรือ Big Day “14 พฤษภา รวมพลังชาววังวิเศษ ร่วมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่างสุจริตโปร่งใส” โดยมีนางสาวธนิกานต์ หยังสู นายอำเภอวังวิเศษ พร้อมกลุ่มพลังมวลชน ห้วหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ร่วมเดินรณรงค์ เพื่อเป็นสื่อบุคคลในการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามที่จังหวัดตรังได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 รวมทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุด
โอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชนได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเป็นวันที่ทุกท่านจะได้แสดงพลัง 1 เสียง 1 สิทธิ เพื่อเลือกคนที่รัก และพรรคที่ชอบ ตั้งแต่เวลาแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2566